Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Witamy na stronie doradztwa zawodowego
Naszymi działaniami wspieramy dzieci i młodzież na różnych etapach kształcenia w procesie orientacji szkolnej oraz w podejmowaniu decyzji zawodowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Pomagamy:

  • Poznać siebie, swoje możliwości psychofizyczne, mocne strony i zasoby w zakresie zdolności, osobowości, zainteresowań
  • Zebrać niezbędne informacje o zawodach, środowisku pracy
  • Skonfrontować swoje możliwości, w tym również zdrowotne, z wymaganiami zawodu
  • Określić drogi kształcenia prowadzące do wybranego zawodu

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, na diagnozę preferencji zawodowych, porady z udziałem lekarza medycyny pracy, zajęcia – warsztaty zawodoznawcze oraz punkt konsultacyjny prowadzony w każdą środę w godz. 12-16.

Zapraszamy doradców zawodowych do zapoznania się z zamieszczanymi materiałami, dzielenia się pomysłami, ciekawymi scenariuszami zajęć.


Bożena Ramutkowska-Celej  psycholog
Agata Niemier pedagog  doradca zawodowy
Karolina Burdyło-Getka psycholog


Doradztwo zawodowe  warto skorzystać

Praca a wykształcenie

Zawody i umiejętności przyszłości

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak sobie radzić ze stresem w pracy?

Dylemat maturzysty, czyli jak zaplanować przyszłość zawodową?

Kwalifikacje po europejsku